torsdag 5 april 2018

Vi bygger sandslott

Idag har vi värt ute hela förmiddagen, och det er skönt for både vuxna och barn! Sanden i sandlådan var PERFEKT till å bygge och konstruera med! 
Vi planerade först att vi skulle bygge et sandslott med badbassäng i mitten  vi skulle bygge, sen delade vi arbetsuppgifter. Någon hade ansvar for att hämta vatten och någon byggde slottet. Når vi var klar med sandslottet trampade vi sönder det.

"utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap"(Skolverket, 2016, s.10) 

"utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande" (Skolverket, 2016, s.12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar