söndag 19 november 2017

Förskolans forumgrupper

En timme i veckan träffas pedagogerna på förskolan i mindre grupper tillsammans med Daniel för att diskutera olika pedagogiska frågor. Just nu diskuterar vi pedagogisk dokumentation som är ett av våra utvecklingsområden i vår kvalitetsplan. Vi fokuserar på det individuella barnets lärande och hur vi som pedagoger med hjälp av dokumentation kan stödja och utmana barnet i dess utveckling. Pedagogerna tar med sig dokumentationer och vi diskuterar dessa ur olika aspekter. På det här sättet tar vi tillvara på varandras kompetenser och bakgrunder och lär av varandra - ett av dem bästa sätten att lära!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar