torsdag 8 juni 2017

Summering av vårterminens barnråd

Under vårterminen som gått har vi infört barnråd på Erikslusts förskola. Detta är dels i syfte att barnen ska få ett större inflytande, dels i syfte att lära barnen och göra dem medvetna om den demokratiska processen. Inför varje barnråd diskuterar man de frågor som ska tas upp på avdelningen så att alla får en chans att uttrycka sig. Det är sedan representanten tillsammans med de vuxna som ser till att representanten tar med sig informationen till barnrådet. Efter barnrådet berättar representanten med de vuxnas stöd och hjälp om vad som togs upp på barnrådet.


Vi har hunnit diskutera flera saker under året. Önskemål om material på gården, vart barnen tycker om att gå på utflykt och utvärdering av hur vi har firat våra traditioner och vad vi skulle kunna ha gjort annorlunda.

När det gäller hur barnen vill fira traditioner tar vi med oss:

Påskfest: Det var kul att klä ut sig och bli målad i ansiktet.

Förskolans dag: stationerna var roliga. Andra förslag är att spela teater med både vuxna och barn. Läsa bok tillsammans. Utställning med bilder. Station där man tar porträtt. Häst och vagn. Ritstation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar