måndag 29 maj 2017

Personalförändring Diamanten

Vicky kommer tyvärr att sluta på Diamanten till sommaren. Detta p.g.a. att hon har jobbat inom skolan och vill tillbaka till skolvärlden. En ny förskollärare som heter Lotta kommer att ersätta henne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar