torsdag 9 mars 2017

Minnesanteckningar från föräldraråd Erikslust förskola                       170308

  • ·         Fråga kring hur föräldrar ska få tag på varandra bl.a. vid inbjudan till kalas. Förskolan kan inte ansvara för att förmedla kontaktuppgifter.
  • ·         När barn hämtas önskas mer information om vad som hänt under dagen. Får oftast bara höra att allt varit bra. Bloggen är bra men kan inte ersätta all muntlig kommunikation.
  • ·         Föräldrar saknar helheten. Mycket film, tv, Ipad, media. Vad är det barnen tittar på och vad är syftet. Media ska användas i ett pedagogiskt syfte och inte som underhållning.
  • ·         Barnantalet skiftar. För att möta ett minskat antal barn under hösten behöver förskolan vara lite fler barn under våren och på så vis undvika att behöva röra i personalen. Efterfrågan på platser i förskolan är större på våren än på hösten.
  • ·         Hur är det med ordning och reda i kapprummen. Mycket kläder försvinner. Torkskåpen ofta röriga och svårt att hitta i. Kan det kompletteras med fler korgar vid barnens platser?
  • ·         Hur ser utvecklingssamtalen ut? Vad tas upp och vad ska tas upp? Utvecklingssamtalet ska vara ett samtal där barnets utveckling i förhållande till förskolans läroplan och mål diskuteras. Många föräldrar upplever att samtalet är torftigt och endast rör sig om vad föräldrarna tycker. Det finns fastställda rutiner för vad som ska tas upp. Försteförskolläraren arbetar med detta.
  • ·         Önskemål om feedback på hur föräldrarna är. Vad kan föräldrar hjälpa förskolan med?
  • ·         Smittspridning. Hur arbetar förskolan när något barn insjuknar på förskolan t.ex. vid vinterkräksjuka. Hålls barnet separerat från de andra barnen tills det blir hämtat?


Ett bra och intressant möte med många bra diskussioner. Vid nästa möte hoppas vi att det finns fler representanter.

Vid minnesanteckningarna
Lars Norlin
Förskolechef
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar