måndag 13 mars 2017

Kristallens barn utforskar färg/måleri

När barnen på Kristallen målade förra veckan utforskade de färgen på olika sätt. Måla med pensel, måla med händer. "Prickar." "Hälla."

Olika målartekniker skapar olika mönster.

I Läroplanen för förskolan -98 (Rev 2016) står det:

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer, som bild.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar