torsdag 16 maj 2019

Daniel Tiger och Zuper Unicorn

Idag har förskolorna i vårt område (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola) fått besök av Daniel Tiger och Zuper Unicorn.Daniel och Johanna, som jobbar som förste förskollärare i området, ville ge barnen en spännande upplevelse på Förskolans dag!

Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla 1 juli i år slår fast:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga".

Det bästa Daniel Tiger och Zuper Unicorn vet är att LEKA! Men hur ska de göra när de vill leka olika lekar? Daniel Tiger vill leka flygplan och Zuper Unicorn vill leka polis. Daniel Tiger ber barnen om hjälp och får förslag som att först leka den ena leken, och sen den andra.

Vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande kan inte nog betonas. I Barnkonventionens artikel nummer 31 slås fast att "barn har rätt till lek, vila och fritid."

I den nya läroplanen läggs det större betoning på just leken. "Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande."

Och vi blir ju aldrig för gamla för att leka!


fredag 3 maj 2019

Gula diamanten.

Vi har börjat prata om flytten och att erikslust ska stänga. Vi har gjort ett schema på väggen för att försöka göra det lättare att förstå när och var och hur. 

måndag 29 april 2019

Öppet föräldraråd


Välkomna till Öppet Föräldraråd!

I vår kommer vi erbjuda följande Öppna föräldraråd:

Onsdagen 15 maj 2019 kl 18:00-19:30 Mellanhedens förskola

Torsdagen 16 maj 2019 kl 18:00-19:30 Rönneholms förskola

Torsdagen 23 maj 2019 kl 18:00-19:30 Bellevue förskola

Föräldraråden är öppna möten för alla vårdnadshavare
som har sina barn i Innerstaden 2 då vi kommer att
presentera följande från vår verksamhet:

Ø Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18

Ø Övriga frågor

Vi vill gärna veta hur många som kommer så lämna talongen nedan till respektive avdelnings personal senast fredagen den 10 maj om ni kommer.

Har ni frågor och funderingar ni vill att vi skall ta upp
under kvällen, skicka dessa till förste förskollärare Daniel på daniel.nystrom@malmo.se

Under våra öppna föräldraråd diskuterar vi inte enskilda barn/pedagoger/händelser som sker på förskolan utan dessa samtal sker i andra forum. Vi kommer fokusera på gemensam information och utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan hem och förskola.

Med vänlig hälsning
Lars, Anette, Daniel, Johanna, Linda & Marlene
Ledningsgrupp Förskoleområde Innerstaden 2


Kristallen röd på Banan och Banan

i torsdags tog vi oss till parken och ställde ut vårt konstverk som är ett vindkraftverk som barnen skapat av mjölkkartonger och gips. Det har stått i parken hela helgen och visats upp för hundratals malmöbor!

tisdag 16 april 2019

Kristallen röd

i veckan har vi gett fåglarna lite mat. Dock var det tänkt åt småfåglarna men det var istället främst kajor som blev mätta. Men det bör spännande att se dem med!

fredag 5 april 2019

Öppna föräldraråd


I vårt förskoleområde lägger vi stor vikt vid samverkan mellan förskola och hem. Vi erbjuder alla föräldrar att deltaga i våra öppna föräldraråd där vi diskuterar frågor som har med barnens pedagogiska utbildning att göra. 

I vår kommer vi erbjuda följande Öppna föräldraråd:

Onsdagen 15 maj 2019 kl 18:00-19:30 Mellanhedens förskola

Torsdagen 16 maj 2019 kl 18:00-19:30 Rönneholms förskola

Torsdagen 23 maj 2019 kl 18:00-19:30 Bellevue förskola


Med vänliga hälsningar,
Lars, Anette, Daniel, Johanna, Linda och Marlene