tisdag 6 augusti 2019

Avveckling av Erikslust förskola

Nu är Erikslust förskola avvecklad och barnen har gått vidare till sina nya förskolor.

Den här bloggen kommer inte att få några nya inlägg men de tidigare inläggen ligger kvar ett tag framöver så att föräldrar och barn som gått på Erikslust förskola kan återkoppla och minnas tiden på förskolan.

Ett stort tack till alla för ett fint avslut och lyckade övergångar till de nya förskolorna.

/Personal och ledning på Erikslust förskola

tisdag 11 juni 2019

Information kring avvecklingen av Erikslust förskola


Nu börjar slutet att närma sig med stormsteg……

Sista dagen på Erikslust förskola är torsdagen den 20 juni sedan flyttar vi in på Rönneholms förskola, Nordlindsväg 86 under perioden 190624-190809 (v.26-32) därefter börjar barnen på sina nya förskolor med start den 12 augusti.

Vi kommer att ”husera” på avdelningarna Skeppet och Droppen som ligger längst ut mot Köpenhamnsvägen. Koden till ytterdörren får du muntligen av personalen på den nuvarande avd. innan start. För ditt/dina barns säkerhet dela inte ut koden till obehöriga.

Viktigt att tänka på inför flytten till Rönneholms förskola:
·       Töm barnets/barnens fack i tamburerna på personliga ägodelar.
·       Tag med en väska med extrakläder, regnkläder, stövlar och annat som ditt/dina barn är i behov av under sin dag på förskolan.

Viktigt att tänka på inför starten på ditt/dina barns nya förskola:
·       Ny förskola kräver ny inskolning och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få en god och trygg start för ditt/dina barn så räkna med en inskolningsvecka. Mer info kommer från resp. förskola inom kort.

Ett stort TACK för ett fint engagemang och samarbete under denna tiden
Jag önskar er en riktigt härlig sommar !!!

Linda Åkesson
Biträdande förskolechef

tisdag 4 juni 2019

Till vårdnadshavare under sommarveckorna 26-31


Vi kommer att vara sammanslagna på Rönneholms förskola veckorna 26-31.
Erikslust och Rönneholm kommer att börja sammanslagningen v 26, Bellevue förskola kommer v 27 och Gyllebo och Mellanheden kommer till Rönneholm v 28.
Rönneholms förskolas adress är Nordlindsväg 86 precis vid Rönneholmsparken.
Under dessa veckor kommer det att finnas personal och barn från Rönneholm, Bellevue, Erikslust, Gyllebo och Mellanhedens förskolor öppettiderna är 6.15–17.30.
Se nedan vilka avdelningar respektive förskola kommer att disponera.

Dörrkoden får ni muntligen av era barns pedagoger, vänligen håll denna mellan er vuxna och endast till de som hämtar och lämnar för era barns säkerhet.

Vi har tillgång till Rönneholms Christiania-cyklar som kommer att användas för olika utflykter i vår vackra stad.
Då vi är flera förskolor tillsammans har vi sammanställt en sommarpärm med rutiner, riktlinjer utifrån Trygg och säker förskola och annan nyttig och användbar information för våra pedagoger för att skapa en trygg och säker förskola under vår sammanslagning.

All mat som kommer att serveras under sammanslagningen tillagas i vårt kök på Rönneholms förskola.

Egen ryggsäck tar barnen med hemifrån packad med extrakläder, solkräm, solhatt, blöjor mm som barnen har behov av under sin förskole vistelse.
Tänk på att namna barnens kläder väl synligt då det är flera förskolor på en förskola.

Respektive förskola har med sig sina egna telefoner.

Avdelningar:
Erikslust Förskola
v.26-31 – Avdelning Skeppet och Droppen
Bellevue Förskola
v.27-31 Avdelning Skeppet och Droppen
Gyllebo & Mellanheden Förskola
v. 28-31 – Avdelning Pärlan
Rönneholms Förskola
v. 26-27 – Avdelning Snäckan, Bron och Pärlan
v. 28-31 – Avdelning Snäckan och Bron

Med vänlig hälsning

Anette Åkesson                                        Linda Åkesson                                         

Biträdande Förskolechef                           Biträdande Förskolechef                          
Gyllebo & Mellanhedens Förskolor          Bellevue & Erikslust Förskolor                
anette.akesson@malom.se                        linda.akesson44@malmo.se

Marlene Meltberg    
Biträdande Förskolechef
Rönneholms Förskola

måndag 3 juni 2019

Mellanhedens förskola

Idag har barnen som ska börja på Mellanhedens förskola till hösten kollat in hur lokalerna ser ut. Ida och Johanna följde med och vi kunde i lugn och ro utforska allt då barn och personal inte var på plats just då.

Barnen hittade en koja längst in på avdelningen och här lekte de en lång stund.

måndag 27 maj 2019

Diskussioner på det öppna föräldrarådet

Först vill vi rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som kom på föräldrarådet och för ert engagemang i frågorna som gjorde att det blev bra diskussioner.

I det öppna föräldrarådet presenterade ledningen de ändringar som den reviderade läroplanen för förskolan innehåller.

Vi samtalade bland annat om:
  • hållbar utveckling (vad betyder ekonomisk hållbarhet för oss i förskolan?)
  • språkutveckling och högläsning (under hösten kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en gemensam språkplan för vårt förskoleområde)
  • digitalisering (vi har tagit fram en gemensam ikt-plan för vårt förskoleområde som kommer finnas tillgänglig på avdelningarna och på förskolans hemsida inom kort.
  • barns delaktighet och inflytande (Barnkonventionen blir lag 2020.)
  • begreppen utbildning och undervisning (detta är begrepp som inte har diskuterats så mycket i förskolans värld trots att dem funnits med i skollagen men i och med att begreppen nu kommer med i läroplanen så kommer vi diskutera och använda dessa begrepp mer.)

Verksamhetsutvecklingsdagar i vårt förskoleområde

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.

Vårens första vu-dag, i februari, ägnade vi åt att fördjupa oss i områdets gemensamma utvecklingsområde Barns delaktighet och inflytande. Kristina Westlund föreläste för oss kring de olika begreppen delaktighet, inflytande, reelt inflytande och demokrati. Föreläsningen hade vi sedan med oss när vi arbetade med olika rutinsituationer och hur vi kan öka barns inflytande i dessa.

På vårens andra vu-dag, nu i maj, arbetade alla förskolor med visuellt stöd under förmiddagen medan innehållet på eftermiddagen var olika.

Daniel och Johanna, områdets förste förskollärare, började dagen med en föreläsning kring visuellt stöd, vad det är och hur detta kan ge alla barn i grupperna bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetslagen jobbade sedan praktiskt ute på avdelningarna genom att analysera och anpassa sina miljöer utifrån det vi pratade om. Det arbetet handlade mycket om att minska det visuella bullret i miljön. Begreppet visuellt buller var nytt för många. Buller är något vi oftast kopplar samman med ljud och oljud, något som stör oss för att det är för mycket. Ett visuellt buller är när de visuella intrycken blir för många eller för röriga och stör oss. 


Här används bildstöd för att tydliggöra för barnen vad som ska hända under dagen.

På eftermiddagen samlades pedagogerna från Gyllebo, Mellanheden och Erikslust förskola för att prata normer och hur dessa påverkar oss alla. När vi jobbar normkreativitet handlar det om att:

  • få syn på olika osynliga regler och förväntningar som styr oss
  • med ett kreativt handlande göra normerna större och bredare så att alla får plats
  • vidga normerna som styr oss
  • ge alla barn en god självkänsla – med god självkänsla minskar behovet av att bygga snäva normer
  • förebygga diskriminering


I arbetet utgår vi bland annat från boken Normkreativitet i förskolan.

torsdag 16 maj 2019

Daniel Tiger och Zuper Unicorn

Idag har förskolorna i vårt område (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola) fått besök av Daniel Tiger och Zuper Unicorn.Daniel och Johanna, som jobbar som förste förskollärare i området, ville ge barnen en spännande upplevelse på Förskolans dag!

Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla 1 juli i år slår fast:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga".

Det bästa Daniel Tiger och Zuper Unicorn vet är att LEKA! Men hur ska de göra när de vill leka olika lekar? Daniel Tiger vill leka flygplan och Zuper Unicorn vill leka polis. Daniel Tiger ber barnen om hjälp och får förslag som att först leka den ena leken, och sen den andra.

Vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande kan inte nog betonas. I Barnkonventionens artikel nummer 31 slås fast att "barn har rätt till lek, vila och fritid."

I den nya läroplanen läggs det större betoning på just leken. "Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande."

Och vi blir ju aldrig för gamla för att leka!